Novas: Xeral
Estás aquí: Inicio \ Novas \ Xeral
Apoio unánime á integración das dúas fases do polígono.

Apoio unánime á integración das dúas fases do polígono.

05 novembro, 2021 Xeral

A decisión foi aprobada por unanimidade, sen ningún voto en contra e coa única abstención da representante de Xestur. Entrará en vigor o 1 de xaneiro, data a partir da cal todos os propietarios gozarán dos mesmos dereitos e obrigacións.

Estaban convocados os propietarios de ambas as fases do polígono de Carballo e que non se trataba dunha xunta xeral ordinaria delatábao a longa cola que se formou no pazo dá Cultura para que cada propietario puidese acreditarse. O evento que empezou con algo de atraso, con todo, chegou a bo porto: a integración de todos os propietarios do polígono (independentemente da fase en que se sitúen) na Comunidade xa existente a partir do 1 de xaneiro de 2022 foi aprobada por unanimidade, sen ningún voto en contra e coa única abstención da representante de Xestur. Hai que dicir que Xestur sempre adopta esta postura ao non querer interferir nas decisións que adquiran os propietarios dos seus polígonos. Este acordo vén normalizar a xestión e funcionamento do polígono: a partir do 1 de xaneiro todos os propietarios compartirán os mesmos dereitos e obrigacións.

Nos últimos anos, de forma paralela ao crecemento e dinamismo empresarial que está a experimentar o polígono de Carballo, tamén se produciu un proceso de modernización na súa xestión por parte da Comunidade de Propietarios, o que permitiu poñer en marcha novos servizos como a recollida de residuos industriais, pero sobre todo unha maior capacidade de interlocución coas distintas administracións públicas. Froito deste labor dean os últimos anos conseguíronse o peche nocturno, a inclusión dunha partida anual nos orzamentos municipais dedicada ao polígono ou o compromiso da Xunta de executar a conexión do polígono coas estradas de Ordes e Santiago, así como de executar a terceira fase. Sen lugar a dúbida o polígono de Carballo transformouse nun importante polo de desenvolvemento económico a nivel provincial.

Coa integración, a Comunidade de Propietarios reforza o seu rol como un actor relevante na vida económica e social da comarca. Nos plans da actual directiva está a de mellorar algúns dos servizos que xestiona directamente como de recollida de residuos, as bolsas de emprego e inmobiliaria ou a asesoría técnica, tamén retomar o proxecto de instalación dun servizo de videovixilancia nas rúas do polígono que conte coas debidas autorizacións administrativas. E aínda que a efectos oficiosos, xa exercía de portavoz de todo o polígono #ante as administracións, a aprobación unánime da integración dá moito máis peso ás súas demandas e reivindicacións.

Renovación da Xunta Directiva.

A próxima Xunta Xeral Ordinaria do polígono celebrarase no primeiro semestre do próximo ano, nela xa poderán participar con normalidade todos os propietarios do polígono sen distinción de fases. Na mesma ademais de aspectos rutineiros como a presentación das contas de resultados do último exercicio ou a aprobación de orzamento anual, tamén se procederá á celebración de eleccións á Xunta Directiva, ao vencer o actual mandato de dous anos. Previsiblemente, no novo mandato xa se incorporan á Xunta Directiva membros da segunda fase integrándoos definitivamente á dinámica de funcionamento da Comunidade.

Outras novas

Todas as noticias relacionadas co Polígono de Carballo ou que poidan ser de interese para as empresas que o compoñen.